ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

 

Κάθε δόντι αποτελείται από δύο μέρη:

  • τη μύλη, που φαίνεται μέσα στο στόμα

  • τη ρίζα ή τις ρίζες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις γνάθους, κάτω από τα ούλα

Η μύλη του δοντιού καλύπτεται εξωτερικά από την αδαμαντίνη ουσία (σμάλτο του δοντιού), η οποία είναι ένας πολύ σκληρός και ανθεκτικός ιστός, ενώ κάτω από αυτήν υπάρχει η οδοντίνη ουσία, η οποία έχει μικρότερη σκληρότητα και ανθεκτικότητα.
Στο κέντρο του δοντιού υπάρχει μία κοιλότητα, η οποία εκτείνεται από τη μύλη μέχρι το άκρο της ρίζας του. Αυτή στη μύλη ονομάζεται μυλικός θάλαμος και στη ρίζα λέγεται ριζικός σωλήνας και περιέχει ένα μαλακό ιστό, που ονομάζεται πολφός του δοντιού. Ο πολφός αποτελείται από νεύρα, αγγεία και εξειδικευμένα κύτταρα, τα οποία κύτταρα είναι υπεύθυνα στην εμβρυϊκή και στη νηπιακή ηλικία για τη διάπλαση του δοντιού. Ο πολφός του δοντιού περιέχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νεύρων γι αυτό και είναι γνωστός στο ευρύ κοινό σαν «νεύρο του δοντιού». Στα δόντια, τα οποία έχουν πολλές ρίζες, υπάρχει ένας αλλά μερικές φορές και περισσότεροι ριζικοί σωλήνες σε κάθε ρίζα.
Η ενδοδοντική θεραπεία λοιπόν είναι η θεραπεία, που γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού, όταν ο πολφός του δοντιού μολυνθεί ή νεκρωθεί με σκοπό τη διατήρηση του δοντιού στο στόμα για πολλά χρόνια. Τα μικρόβια του στόματος εισβάλλουν στον πολφό και τον καταστρέφουν. Τοξίνες που παράγονται μπορούν να περάσουν από το άκρο της ρίζας έξω από το δόντι στο οστό της γνάθου και να προκαλέσουν και εκεί φλεγμονή και απόστημα.
Επειδή κατά την ενδοδοντική θεραπεία αφαιρείται ο πολφός ή τα υπολείμματά του, η ενδοδοντική θεραπεία συνηθίζεται να αποκαλείται από τους ασθενείς με τον λανθασμένο όρο «απονεύρωση του δοντιού».

 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

Έχω κύστη κάτω από το δόντι. Πρέπει να κάνω ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή του δοντιού;

Η αιτία της κύστης είναι τα μικρόβια, που υπάρχουν μέσα στους ριζικούς σωλήνες του δοντιού. Με τη σωστή ενδοδοντική θεραπεία αντιμετωπίζεται το αίτιο του προβλήματος με αποτέλεσμα, η κύστη συχνά να εξαφανίζεται χωρίς να είναι αναγκαία η εξαγωγή του δοντιού. Στην περίπτωση δε που το πρόβλημα παραμένει, γίνεται χειρουργική αφαίρεση της κύστης και το δόντι διατηρείται στο στόμα.

Τι μπορώ να κάνω, εάν αποτύχει η ενδοδοντική θεραπεία;

Ανάλογα με την αιτία της αποτυχίας μπορεί να γίνει επανάληψη της θεραπείας ή μια ειδική χειρουργική επέμβαση, που λέγεται ακρορριζεκτομή. Σε ελάχιστες περιπτώσεις δεν είναι εφικτή περαιτέρω θεραπεία και το δόντι πρέπει να εξαχθεί.

Πόσα χρόνια κρατάει ένα δόντι που έχει ενδοδοντική θεραπεία;

Όσα και ένα υγιές. Η στήριξη του δοντιού από το οστό της γνάθου δεν έχει σχέση με την ενδοδοντική θεραπεία. Πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η τοποθετηση θήκης στο δόντι.

 

απονευρωση